Technikum technologii żywienia

 

Czteroletnie Technikum Technologii Żywności to nowość w naszej ofercie kształcenia. Jest  to kierunek dla osób, które interesują się zarówno sztuką kulinarną, jak i tajnikami prowadzenia działalności gospodarczej. Zajęcia praktyczne prowadzone będą w nowych pracowniach: biologiczno-chemicznej oraz językowo-komputerowej.

Ukończenie technikum pozwala zdobyć następujące umiejętności:

- opracowanie receptur, norm;

- nadzorowania procesu produkcji i przechowywania żywności i półproduktów;

- kontroli jakości surowców i produktów;

- wykonywania analiz surowców, półproduktów i produktów w warunkach laboratoryjnych.

 

Szkoła przygotowuje absolwentów do pracy przy produkcji żywności, w laboratoriach, placówkach prowadzących ocenę i badanie żywności oraz w miejscach, gdzie żywność się przechowuje i dystrybuuje, a także kształci umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi.