Samorząd Szkolny

Zarząd Samorządu Szkolnego

przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim

 

Przewodnicząca Ssz- Dagmara Gąsiorowska

Z-ca Ssz - Daniel Perduta

Sekretarz - Natalia Kołodziejczak i Maja Pieczywek

Opiekun- p. Mariusz Pełka