O szkole

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim funkcjonuje już od 1946 roku. W czerwcu 2016 roku obchodziliśmy 70 - lecie istnienia szkoły oraz jedenasty już zjazd absolwentów.

Wciąż odświeżana i rozszerzana baza szkoły pozwala zapewnić uczniowi wszechstronny rozwój. Naszą ofertę edukacyjną dostosowujemy do potrzeb i oczekiwań absolwentów gimnazjów. W związku z tym od września 2012 roku obok sprawdzonych kierunków kształcenia zawodowego (technik, zasadnicza szkoła zawodowa). Proces dydaktyczno-wychowawczy realizowany jest dzięki wspaniałej bazie: nowoczesnej hali sportowej po gruntownym remoncie, kompleksie boisk sportowych "Orlik", wyposażonej zgodnie z najnowszymi standardami Unii Europejskiej pracowni zajęć praktycznych z technologii gastronomicznej, pracowniach komputerowych z dostępem do Internetu oraz funkcjonującym w szkolnej bibliotece centrum multimedialnym.

Rozwijaniu zainteresowań uczniów sprzyjają projekty, w których bierzemy udział m. in. Leonardo Da Vinci, Erasmus "Edukacja w powiecie lidzbarskim krokiem ku przyszłości", 'Edukacja-Szansa Na Sukces", "Uczyć się, aby być", "Szkoła marzeń". Ponadto funkcjonująca przy szkole Bursa Międzyszkolna zapewnia opiekę
i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą edukacyjną!!!

__________________________________________________________________________________________

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych in Lidzbark Warmiński was created in 1946. 
We celebrated the 70th school anniversary and the 11th graduates' reunion in June 2016. To give our students comprehensive way of teaching our school is all the time developing and improving its base. Our educational system is adapted according to secondary school students' needs. Technical school, basic vocational school gives a wide range of educational offer. Thanks to excellent amenities such as modern sports hall ( recently renovated), complex fields "Orlik", catering practical training workroom equipped according to EU standards, computer rooms with internet access and schools library with multimedia lab the level of teaching reaches high standards. The school takes part in several EU projects, for example Leonardo da Vinci mobility projects, Erasmus, European Social Found projects improving our students' skills and their job prospects and helping to develop their interests. Moreover, the interschool dormitory existing at ZSiPO enables the students from outside the town to educate far from the place of living.

You're welcome to find out more about us at www.zsipo.lw.net.pl