Kontakt

 

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
w Lidzbarku Warmińskim

 

ul. Wierzbickiego 3A

11-100 Lidzbark Warmiński

 

e-mail: zsipolw@wp.pl

 

Dyrektor - (89) 767 31 38

Sekretariat - (89) 767 20 13

Księgowość - (89) 767 49 95

 

Przyjmowanie interesantów

Dyrektor szkoły - każdy piątek 10:00-12:00

Wicedyrektor szkoły - każdy piątek 12:00-14:00