AKTUALNOŚCI

 

ŻYCIE SMAKUJE BARDZIEJ… BEZ UZALEŻNIEŃ!

 

8 kwietnia 2014 roku w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych odbył się międzyszkolny konkurs na „megaplakat” o tematyce profilaktycznej Wypisz, wymaluj… smak życia. Celem konkursu było upowszechnianie postaw prozdrowotnych, ale także promowanie różnorodnych form samorealizacji młodzieży. Zadaniem jego uczestników było przygotowanie propozycji graficznej oraz towarzyszącego jej hasła o perswazyjnym, profilaktycznym charakterze.  Uczestnicy konkursu realizowali swój pomysł „na żywo”,
na oczach profesjonalnego jury oraz zgromadzonej publiczności! Tłem dla działań konkursowych były wokalne i taneczne prezentacje uczniów Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych.
Swoją dojrzałością oraz kreatywnością młodzi ludzie udowodnili, że chcą i potrafią mówić o trudnych tematach. Chcą także budować wolną od uzależnień rzeczywistość!

 

 


Laureatami konkursu zostali: Oliwia Mrugała i Aleksandra Dobiesz (Gimnazjum Publiczne w Kiwitach) oraz Daniel Pałka i Karol Kiłyk (Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim).

___________________________________________________________________

Kolejny sukces - tym razem XXXVIII

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych!!!

 

11.04.2014r. w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie odbyły się eliminacje okręgowe XXXVIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim reprezentowały: Bartnikowska Renata i Gleszczyńska Monika (kl. III TŻiGD). Eliminacje okręgowe składały się z dwóch części: I etap - pisemny, test teoretyczny, II etap - praktyczny. Obie uczennice startowały w bloku: Żywienie człowieka i gospodarstwo domowe. Sukces odniosła Bartnikowska Renata, zajmując II miejsce spośród 23 uczestników tego bloku tematycznego. Uczennica, oprócz cennej nagrody rzeczowej, otrzymała indeks na wybrany kierunek studiów oraz została zwolniona z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Laureatkę przygotowywała mgr Alicja Krasnodębska.

 

 


W dniu 06.06.2014 r. odbędą się eliminacje centralne. Życzymy powodzenia!

__________________________________________________________________

Uzdolniony fotograf przyrody!
2. 04. 2014 Dawid Kobyliński zajął II miejsce w konkursie fotograficznym "Las w obiektywie", który był zorganizowany przez Nadleśnictwo w Bartoszycach. Było to jego drugie duże osiągnięcie, bo wcześniej (w październiku 2013 ) zajął II miejsce w wojewódzkim konkursie fotograficznym "Jesień w Przyrodzie".

 

 

_____________________________________________________________________

7 kwietnia w Technikum Rolniczym w Smolajnach przeprowadzony został powiatowy konkurs "Moja mała ojczyzna". Uczniowie klasy I TŻiUG i uczennice IV TK reprezentowały naszą szkołę w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Magdalena Miecznik i Justyna Mikołap z IV TK zajęły III miejsce, a Tomasz Perczyński i Filip Placek zostali wyróżnieni za swoją prezentację.

 

____________________________________________________________________

 

Pierwsze miejsce w kraju za bajkowe ogrody biskupa!


Magda Miecznik, Dominik Michalik i Paulina Kret zajęli 1 miejsce w konkursie stół dobrze nakryty aranżacja i obsługa stołu okolicznościowego. Opiekunem grupy była pani Sylwia Buczel. Przy ogromnym wsparciu absolwenta ZSiPO oraz restauracji Starówka udało się zaprezentować typowe warmińskie menu w dalekim Kołobrzegu. Na targach gastronomiczno-hotelarskich zrobiły wrażenie:  plince warmińskie z pomoćką , kamuszka, dzyndzałki z hreczką i skrzeczkami oraz tarta śliwkowa na kruszonce.

 

 

__________________________________________________________________

Pierwsza nagroda w Ogólnopolskim Konkursie  im. Ireny Kwinto

„Życie bajką jest”!

 

 

Sylwia Ulejczyk (IIITŻ)) zdobyła pierwszą nagrodę za pracę plastyczną w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez lidzbarski MDK. 29 marca 2014 na uroczystej gali nasza uzdolniona uczennica odebrała główną nagrodę. Opiekunem uczennicy była pani Renata Kabała.

 

__________________________________________________________________

ARCHIWUM

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19]